JAD – Japonya Araştırmaları Derneği

Başlangıç » Genel » Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

1993 yılında Türkiye ve Japonya arasında gelişen ilişkilere paralel olarak, sayın Cem Kozlu
öncülüğünde, akademi ve iş dünyasından bir grup katılımcı tarafından kurulan Japonya
Araştırmaları Derneği, kurucularının vizyonuna uygun olarak yirmi yılı aşkın bir süredir
güçlenerek büyümektedir. Ülkemizde Japonya üzerine yapılan araştırmaları desteklemek,
karşılıklı entelektüel etkileşimi teşvik etmek ve yeni yetişen Japonologları birleştiren bir
platform olmak gibi görevlerini başarıyla yürütmekte olan derneğimiz, artık Türkiye’de
yerleşik Japon şirketlerinden dokuzunun kurumsal üye olarak verdikleri değerli destek
sayesinde kurumsallaşma yönünde önemli bir adım atmış bulunmaktadır. Yakın gelecekte
yeni kurumsal üyelerin de katılımıyla Japonya Araştırmaları Derneği, bir düşünce
kuruluşu olma hedefine doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Kurumsal üyelerimize gönülden teşekkür ediyor ve aramıza hoş geldiniz diyoruz.
Bildiğiniz üzere, küreselleşen bilimsel araştırma dünyasında yerel kaynak ve perspektiflerden yararlanarak küresel alana özgün
katkı yapmak gittikçe daha büyük önem kazanmaktadır.
Artık sadece Batı eksenli araştırmaların yetersiz kaldığı ve yirmib irinci
yüzyılda yaşanan hızlı dönüşümlerin Asya’yı yakınımıza getirmekte olduğu gerçeği kabul
edilmektedir. Japonya, özellikle Asya’da “modernleşme” sürecinin dönüşümünde öncü
rol oynamış olduğu için uluslararası akademik araştırma camiasında uzun süredir kapsamlı
bir düzeyde inceleme konusu olarak ön planda yer almaktadır. Şüphesiz, Türkiye
akademyasının özellikle toplum bilimleri ve beşeri bilimler alanlarında kendi dışındaki
toplumlar ve bölgelerle ilgili kapsamlı araştırmalar ortaya koyabilmesi nispeten yeni bir
gelişmedir. Japonca dahil olmak üzere, Asya dillerinin üniversite düzeyinde eğitiminin ancak yirminci yüzyılın sonuna doğru gelişmeye başlaması, Türkiye’den Asya temalı çalışmaların yapılabilmesini mümkün kılmıştır. Bu çerçevede, Türkiye ve Japonya’nın karşılıklı ilişkilerinin yüz elli yılı aşan uzun tarihi, Türk kamuoyunun Japonya’ya olan yakın ilgisinin de etkisiyle, Japonya hakkında derinlemesine inceleme yapmak isteyen araştırmacılar için disiplinler arası araştırmaya müsait, kapsamlı ve çok yönlü bir inceleme sahasını açmış bulunmaktadır. Japonya Araştırmaları Derneği’nin her yıl artarak devem eden faaliyetleri, ülkemizde 1980’li yıllarda başlayan Japonya Çalışmaları’nın artık otuz yılı aşan bir dönem içinde önemli bir aşamaya ulaştığının en açık göstergesidir. Türkiye’de Japonya üzerine düşünen araştırmacılar dilbilim, felsefe, toplum bilim, kültür, edebiyat, siyaset, ekonomi ve tarih gibi alanlarda uluslararası literatür ve Japonca kaynak kullanımını başarıyla yürüttükleri çok yönlü incelemeler ve iki ülke karşılaştırmalarını da içeren özgün eserler ortaya koymaktadırlar. Dernek olarak bu tür çalışmaları teşvik etmeye ve desteklemeye devam edeceğiz. 2015 yılının iki ülke ilişkileri açısından karşılıklı
ilgiden, karşılıklı bilgiye doğru evrileceği verimli bir yıl olmasını diliyorum.
Selam ve saygılarımla,
Prof. Dr. Selçuk Esenbel

%d blogcu bunu beğendi: