JAD – Japonya Araştırmaları Derneği

Başlangıç » Genel

Kategori arşivi: Genel

Japonya’da Türk İzleri Belgeseli, Japonya Devlet Televizyonu’nda

Turkish Traces in Japan Documentary , contributed by Our Academic Coordinator Prof. Dr. Selçuk Esenbel, will be screened on Monday, March 20, 2023, on NHK TV, one of the largest broadcasting organizations in the world with its broadcast network and history.

https://www.haber3.com/guncel/japonyada-turk-izleri-belgeseli-japonya-devlet-televizyonunda-haberi-6119953

Modern Japan, Turkey and the Turkic World: Inter-Regional Relations: The Rise of a Modern Tatar Identity and the Diaspora in Asia: Naqshbandis, Commercial Networks, and Nationalism by Prof. Uli Schamiloglu

Boğaziçi University Asian Studies Center in collaboration with the Japanese Studies Association (JAD) in Istanbul launched a talk series on “Modern Japan, Turkey and the Turkic World: Inter-Regional Relations.” The first talk of the series was holdon “The Rise of a Modern Tatar Identity and the Diaspora in Asia: Naqshbandis, Commercial Networks, and Nationalism” by Emeritus Prof. Uli Schamiloglu on February 5, at 18.00 (Turkey time).

Please note: The first talk of the series “The Rise of a Modern Tatar Identity and the Diaspora in Asia: Naqshbandis, Commercial Networks, and Nationalism” by Emeritus Prof. Uli Schamiloglu can be reached from the following link:
https://www.youtube.com/watch?v=i3poZ-LamAk

Japan Talks Series: The Corona Disaster and Japanese Diplomacy by Takumi Suemitsu

The Japanese Studies Association (JAD) in Istanbul in collaboration with Boğaziçi Üniversitesi Asian Studies Center presents the “Japan Talks Series.”
The first talk of the series “The Corona Disaster & Japanese Diplomacy” will be held by the Vice-Consul and Cultural Attaché Takumi Suemitsu on January 29, at 18.00 (Turkey time) on Zoom.

Japonya Araştırmaları Derneği (JAD), Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi ile iş birliği içinde gerçekleştireceği “Japonya Serisi”ni sunar.
Serinin ilk konuşması, Konsolos ve Kültür Ataşesi Takumi Suemitsu tarafından 29 Ocak Cuma saat 18.00’de Zoom üzerinden gerçekleştirecektir.

Happy New Year! Yeni Yılınız Kutlu Olsun!

The Japanese Studies Association of Turkey wishes you a happy new year!

Japonya Araştırmaları Derneği sağlık dolu, mutlu seneler diler!

Dr. Altay Atlı

altay atli

Sabancı Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İstanbul Politikalar Merkezi’nin Asya Çalışmaları programında araştırma uzmanı olarak görev yapmakta ve Boğazici Üniversitesi MAAS Programı  ve Koç Üniversitesi ile İstanbul’daki  farklı üniversitelerde yarı zamanlı olarak uluslararası ekonomi politik, Asya ekonomileri ve Asya-Pasifik’te uluslararası ilişkiler konularında lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Türkiye ve Avustralya’da eğitim gören Dr. Atlı, doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamıştır. Bir dönem Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) araştırma koordinatörü olarak görev yapan Dr. Atlı halen akademik çalışmalarına ek olarak özel sektöre küresel ekonomi, uluslararası ticaret ve Asya ekonomileri konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermeye devam etmektedir. Hong Kong merkezli Uluslararası güncel haber ve yorum sitesi “Asia Times”da köşe yazarlığı yapan Dr. Atlı’nın çalışmaları ile ilgili daha fazla bilgi http://www.altayatli.com adresindeki şahsi web sitesinden temin edilebilir.

Doç. Dr. Ahmet Öncü

oncu

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olup halen bölüm başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Uzmanlık alanı elektronik devreler ve teknolojileridir.

2001 ve 2002 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden çift anadal lisans dereceleri almıştır. 2004 yılında Münih Teknik Üniversitesi Mikrodalga Mühendisliği Bölümü’nden yüksek lisans derecesi ve 2008 yılında Tokyo Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden doktora derecesi almıştır. 2008-2010 yılları arasında Tokyo Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır.

Boğaziçi Üniversitesi Teknopark’ında kurmuş olduğu Miltek Milimetrik Teknolojiler ArGe Ltd. Şirketi’nde Japonya’daki teknoloji kuruluşları ile ortak çalışmalar sürdürmekte ve son teknoloji ürün tasarımları gerçekleştirmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

1993 yılında Türkiye ve Japonya arasında gelişen ilişkilere paralel olarak, sayın Cem Kozlu
öncülüğünde, akademi ve iş dünyasından bir grup katılımcı tarafından kurulan Japonya
Araştırmaları Derneği, kurucularının vizyonuna uygun olarak yirmi yılı aşkın bir süredir
güçlenerek büyümektedir. Ülkemizde Japonya üzerine yapılan araştırmaları desteklemek,
karşılıklı entelektüel etkileşimi teşvik etmek ve yeni yetişen Japonologları birleştiren bir
platform olmak gibi görevlerini başarıyla yürütmekte olan derneğimiz, artık Türkiye’de
yerleşik Japon şirketlerinden dokuzunun kurumsal üye olarak verdikleri değerli destek
sayesinde kurumsallaşma yönünde önemli bir adım atmış bulunmaktadır. Yakın gelecekte
yeni kurumsal üyelerin de katılımıyla Japonya Araştırmaları Derneği, bir düşünce
kuruluşu olma hedefine doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Kurumsal üyelerimize gönülden teşekkür ediyor ve aramıza hoş geldiniz diyoruz.
Bildiğiniz üzere, küreselleşen bilimsel araştırma dünyasında yerel kaynak ve perspektiflerden yararlanarak küresel alana özgün
katkı yapmak gittikçe daha büyük önem kazanmaktadır.
Artık sadece Batı eksenli araştırmaların yetersiz kaldığı ve yirmib irinci
yüzyılda yaşanan hızlı dönüşümlerin Asya’yı yakınımıza getirmekte olduğu gerçeği kabul
edilmektedir. Japonya, özellikle Asya’da “modernleşme” sürecinin dönüşümünde öncü
rol oynamış olduğu için uluslararası akademik araştırma camiasında uzun süredir kapsamlı
bir düzeyde inceleme konusu olarak ön planda yer almaktadır. Şüphesiz, Türkiye
akademyasının özellikle toplum bilimleri ve beşeri bilimler alanlarında kendi dışındaki
toplumlar ve bölgelerle ilgili kapsamlı araştırmalar ortaya koyabilmesi nispeten yeni bir
gelişmedir. Japonca dahil olmak üzere, Asya dillerinin üniversite düzeyinde eğitiminin ancak yirminci yüzyılın sonuna doğru gelişmeye başlaması, Türkiye’den Asya temalı çalışmaların yapılabilmesini mümkün kılmıştır. Bu çerçevede, Türkiye ve Japonya’nın karşılıklı ilişkilerinin yüz elli yılı aşan uzun tarihi, Türk kamuoyunun Japonya’ya olan yakın ilgisinin de etkisiyle, Japonya hakkında derinlemesine inceleme yapmak isteyen araştırmacılar için disiplinler arası araştırmaya müsait, kapsamlı ve çok yönlü bir inceleme sahasını açmış bulunmaktadır. Japonya Araştırmaları Derneği’nin her yıl artarak devem eden faaliyetleri, ülkemizde 1980’li yıllarda başlayan Japonya Çalışmaları’nın artık otuz yılı aşan bir dönem içinde önemli bir aşamaya ulaştığının en açık göstergesidir. Türkiye’de Japonya üzerine düşünen araştırmacılar dilbilim, felsefe, toplum bilim, kültür, edebiyat, siyaset, ekonomi ve tarih gibi alanlarda uluslararası literatür ve Japonca kaynak kullanımını başarıyla yürüttükleri çok yönlü incelemeler ve iki ülke karşılaştırmalarını da içeren özgün eserler ortaya koymaktadırlar. Dernek olarak bu tür çalışmaları teşvik etmeye ve desteklemeye devam edeceğiz. 2015 yılının iki ülke ilişkileri açısından karşılıklı
ilgiden, karşılıklı bilgiye doğru evrileceği verimli bir yıl olmasını diliyorum.
Selam ve saygılarımla,
Prof. Dr. Selçuk Esenbel

Prof. Dr. Selçuk Esenbel

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Profesör (emeritaESENBEL), öğretim üyesidir. Aynı üniversitedeki Asya Çalışmaları Merkezi’nin ve Asya Çalışmaları Yüksek Lisans programının kurucu direktörüdür ve halen Akademik Koordinatörlüğünü yürütmektedir. 29 Mayıs Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. 2002 yılından itibaren Derneğin Yönetim Kurulu başkanlığını yapmaktadır. Yayınları arasında; Türkiye’de Japonya Çalışmaları -II (Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2015), Türkiye’de Çin’i Düşünmek (Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi,
2013), Japan, Turkey, and the World of Islam (Brill, 2011), Türkiye’de Japonya Çalışmaları Konferansı -I (Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2012), The Rising Sun and the Turkish Crescent: New Perspectives of  Japanese-Turkish Relations (Boğaziçi Üniversitesi  Yayınevi, 2003), Even the Gods Rebel: Peasants of  Takaino and the 1871 Nakano Uprising (Association  for Asian Studies Monographs, 1998) bulunmaktadır.

Faaliyet Raporları

JAD 2014  Faaliyet Raporu

Üyelik

Lütfen bizimle iletişim kurunuz.