JAD – Japonya Araştırmaları Derneği

Başlangıç » Japonya Araştırmaları Derneği

Japonya Araştırmaları Derneği

Japonya Araştırmaları Derneği (JAD),

  • Japonya araştırmalarının çeşitli alanlarında çalışmakta olan ve ağırlıklı olarak akademisyenlerden oluşan, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.
  • Japonya araştırmaları alanında yapılacak disiplinler arası, karşılaştırmalı çalışmaları teşvik etmeyi amaçlayan JAD, bu amaca yönelik olarak toplantı, atölye çalışması, seminer, konferanslar düzenler ve yayınlar yapar.
  • JAD, bilgi üretimi ve üretilen bilginin yaygın paylaşımı yoluyla iki ülke arasındaki entelektüel etkileşimi artırırken yeni bakış açıları getirmeyi hedefleyen bir düşünce kuruluşudur.

Hedefler

JAD, Türkiye’de Japonya araştırmaları alanında yapılan yüksek seviyeli akademik çalışmaların nicelik ve niteliğinin artırılmasını; Japonya’da eğitim görmüş, Japon diline hâkim ve kendi alanlarında uluslararası çapta liderlik yapacak akademisyenleri çatısı altında toplamayı; yapacağı yayınlar, akademik toplantılar yoluyla üretilen bilginin geniş çaplı paylaşımına katkıda bulunmayı; uzun vadede arşiv, kütüphane, dijital bilgi bankası gibi imkânlara sahip bir araştırma merkezine dönüşerek, alanında dünyanın önde gelen bilgi üretim odaklarından biri haline gelmeyi hedeflemektedir.

Misyon

Japonya Araştırmaları Derneği akademik bilgi üretimi yoluyla Japonya ve Türkiye arasındaki entellektüel paylaşımı artırmayı hedefleyen bir düşünce kuruluşudur. Düzenli olarak yaptığı toplantı, atölye çalışması, seminer, konferans gibi etkinliklerle Japonya araştırmaları alanında yapılacak disiplinler arası, karşılaştırmalı araştırma ve çalışmaları teşvik eder.

Vizyon

Japonya Araştırmaları Derneği,

  • Türkiye’de Japonya araştırmaları alanında yapılan yüksek seviyeli akademik çalışmaların nicelik ve niteliğinin artırılmasını;
  • uzun vadede bilgi paylaşımı ve eşgüdüm için gerekli imkanlara sahip bir araştırma merkezine dönüşerek;
  • Japonya’da eğitim görmüş, Japon diline hakim ve kendi alanlarında uluslararası çapta liderlik yapacak akademisyenleri çatısı altında toplamayı,
  • yayınlar, akademik toplantılar yoluyla üretilen bilginin geniş çaplı paylaşımına katkıda bulunmayı;
  • Japonya Araştırmaları alanında dünyanın önde gelen bilgi üretim odaklarından biri haline gelmeyi amaçlamaktadır.
%d blogcu bunu beğendi: